top of page
יואנימוס | UANIMOS

ערך מוסף

מהו הערך המוסף שלך מהצטרפותך לפעילות יואנימוס ?

1. הצטרפות לרשת של עמיתים לצורך הפריה הדדית של ידע, מידע וניסיון:

למידת עמיתים מבוססת על מפגשים קהילתיים, שיתוף בידע ומידע. במסגרת רשת העמיתים מתאפשרת חשיפה לחשיבה יצירתית וחדשנית, לדילמות, בעיות, קשיים ואתגרים. אנו מאמינים כי ניתן ללמוד מהצלחות וכישלונות שחוו העמיתים ובכך לשפר את היכולות להתמודד ולהגיב במהירות וביעילות לאתגרים, לסוגיות ולשינויים התכופים המגיעים לפתחנו.


משבר הקורונה, האיץ שינויים תפעוליים וארגוניים בקצבים שלא ידענו כמותם עד כה. למידת עמיתים מהווה אפשרות להקטנת זמני התגובה וטיוב הספקת שירותים תפעוליים איכותיים וזמינים.

2. רכישת כלים לתקשורת טובה, נכונה ומדויקת עם מנהלים בכירים ועם הגורמים המקצועיים:

שימוש נכון ומדויק במושגים ניהוליים, פיננסיים ומקצועיים, יאפשר לכם לתקשר באופן נכון ומדויק את שפתם העסקית והניהולית של המנהלים הבכירים והדירקטוריון. מאידך, הבנה ושימוש נכון במושגים מקצועיים, יאפשרו לכם תקשורת טובה יותר עם עובדים, ספקי השירות, לקוחות (פנימיים וחיצוניים) וגורמים אחרים איתם אתם עובדים או מנהלים משא ומתן.

3. מיצוב וחיזוק התדמית של תחום השירות התפעולי ושל העוסקים בו כאוטוריטה ניהולית ומקצועית:

ככל שאנו, העוסקים בתחומי "השירות התפעולי הרב-תחומי", נהיה קהילה מגוונת, חזקה, משתפת, גדולה ושוויונית יותר, כך נשפר את ביצועינו המקצועיים. מהלך זה, יקדם מיצוב ותדמית חיובית של העוסקים בתחומי השירות התפעולי בעייני בעלי התפקידים השונים ובעיני עצמנו.

4. חווית שייכות לקהילה מקצועית מעצימה:

העבודה היום יומית בתחומי השירות התפעולי, הנה לעיתים קרובות שוחקת, לא מתגמלת (לא רק כספית) ולא מוערכת דיה. השייכות לקבוצה, הנה צורך טבעי ואנושי. אנו ביאונימוס פועלים לחיזוק הקשרים הבינאישיים והמקצועיים של חברי הקהילה ויצירת הזדמנויות עסקיות, חברתיות ותעסוקתיות.

bottom of page