top of page
computer-767781.jpg

תנאי האתר
{תנאי שימוש, מדיניות פרטיות וכל תנאי נוסף המופיע באתר}

מבוא והקדמה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת יואנימוס בע"מ (UANIMOS LTD) ח.פ 516368289 (להלן: "החברה").

אתר האינטרנט של החברה, על כל רבדיו, חלקיו וכתובותיו, פועל תחת כתובת האינטרנט http://www.uanimos.com   (להלן "אתר האינטרנט"). כתובת אתר האינטרנט (URL) ושם הדומיין של האתר הינו רכושה של החברה, ואין לעשות בו כל שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב. לחברה אתרים נוספים ברשתות חברתיות (כגון לינקאדין, פייסבוק וכיו"ב), רשתות עסקיות ופרסומיות (כגון "עסקים עושים עסקים" וכיו"ב), ובכל פלטפורמה אחרת בה החברה תחליט לפעול ולפרסם. כלל סוגי האתרים המוזכרים לעיל יוגדרו יחדיו כ"אתר החברה" ו/או "אתרי החברה" ו/או "האתר" (להלן "האתר", "אתר החברה", "אתרי החברה").

זכויותיך וחובותיך ביחס לשימוש והגלישה באתר מוגדרים בתנאי האתר הכוללים בין היתר את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל תנאי נוסף המופיע באתר ואשר יוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "תנאי האתר"). תנאי האתר חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב, מכשיר תקשורת ובכל סוגי רשות התקשורת והאינטרנט. תנאי האתר חלים על כלל האתר, תכניו ויישומיו, כולם או חלקם, בין שהועלו לאתר על ידי החברה ו/או משתמשי האתר ובין שהועלו על ידי צדדים שלישיים. הנך מתבקש לקרוא מסמכים אלו בעיון ובקפידה ולעקוב אחר השינויים הנערכים בהם מעת לעת. יודגש כי, מעצם גלישתך, שימושך באתר, בתכניו, פעילויותיו, בשרותיו, הנך מצהיר ומאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאי האתר.

במקרה של הפרת תנאים אלו על ידך, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את כניסתך לאתר וכן להסיר ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן ו/או מידע שהועלה על ידך.

 

אם אינך מסכים לתנאי האתר, כולם או חלקם, הינך מתבקש לחדול לאלתר מהשימוש באת ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

כללי

הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

תכני האתר, מסמכיו וכלל תנאיו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים באופן שווה לגברים, נשים וכל מגדר אחר.

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי תנאי האתר לבין כל פרסום אחר באתר החברה, מכל סוג ומין, יגברו תנאי האתר המפורטים במסמך זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

תנאי האתר וכלל שירותי החברה ופעילויותיה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

תנאי האתר אינם גורעים מכל חוזה ו/או תקנון החלים עליך במסגרת התקשרות בינך ובין החברה או המתקיימים בינך ובין צד שלישי.

החברה מעניקה בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של תנאי האתר, רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול, להשתמש באתר ובשירותים, ושומרת לעצמה כל זכות או בעלות על האתר והתכנים הכלולים בו.

המידע הניתן באתר זה מפורסם כמידע כללי בלבד וייתכן וחלו בו השמטות ו/או טעויות. כמו כן המידע ו/או התכנים עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת.

המידע המובא באתר זה אינו מהווה ייעוץ כלכלי ו/או משפטי ו/או המלצת קניה/מכירה וכיו"ב או תחליף להם, אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ועל המסתייע במידע לבחון באופן עצמאי כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות. הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם  (AS IS)והם אינם ניתנים להתאמה לצרכיו של כל אדם ואדם.

אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים) או שאינה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, ובכלל זה שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם או גורם אחר

על החברה

חברת יואנימוס בע"מ נוסדה בישראל במרץ 2021. החברה עוסקת בעיקר באבחון, ייעוץ, חניכה (מנטורינג וקאוצ'ינג), הדרכה והכשרה בתחומי "השירות התפעולי הרב-תחומי" ומתעתדת לנהל פורום מקצועי בתחומים אלו.

 

יעדי החברה:

 • להוות גורם מוביל ובר סמכא בתחומי השירות התפעולי.

 • לספק שירותים איכותיים וזמינים המייצרים ללקוחותינו ערך מוסף גבוה בשיפור וייעול השירותים התפעוליים לצד הגדלת הרווחיות.

 • לקדם מנהיגות עסקית, ניהולית, ומקצועית בקרב העוסקים בשירות התפעולי. כל זאת על מנת לאפשר למנהלי פעילויות הליבה להתמקד בליבת העשייה ובהגשמת חזונם והשגת מטרותיהם.

 • למצב את תדמיתם של תחומי "השירות התפעולי" ושל העוסקים בו כאוטוריטה ניהולית ומקצועית בעלת סמכות ואחריות המייצרת ערך מוסף משמעותי לארגון.

 • לעודד יצירתיות וחדשנות כאסטרטגיה להתייעלות ושיפור השירות התפעולי, זמינותו ואיכותו.

 • לעודד ולקדם שיח משתף, למידת עמיתים ושיתוף פעולה עסקי ומקצועי בקרב העוסקים בתחומי "השירות התפעולי" (מנהלים ואנשי המקצוע, חברות וארגונים, אנשי אקדמיה, מחקר ופיתוח).

 

כחברה דינאמית ומתפתחת, החברה עשויה לשנות מעת לעת ולהגדיר מחדש את תחומי עיסוקיה, מטרותיה, יעדיה, שירותיה והיקפם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

על שירותי החברה ופעילויותיה

שירותי החברה מסופקים ליחידים, חברות, ארגונים בארץ ובחו"ל.

שירותי החברה מורכבים מתחומים שכבר מבוצעים וכאלו שהנם עתידיים, כמפורט להלן (להלן "שירות" ו/או "שירותים" ו/או "שירותי החברה"):

 • שירותי ייעוץ, חניכה וליווי (מנטורינג, קאוצ'ינג) – שירותים אלו מכילים כוללים בין היתר, אספקטים אסטרטגיים, עסקיים, ארגוניים, ניהוליים, מנהיגותיים ומקצועיים (להלן "שירותי ייעוץ וחניכה"). שירותים אלו יסופקו בתשלום ובכפוף להסכם ההתקשרות בין הצדדים.

 • שירותי הדרכה והכשרה מקצועיים וניהוליים (להלן "שירותי הדרכה והכשרה"). שירותים אלו יסופקו בתשלום ובכפוף להסכם ההתקשרות בין הצדדים.

 • הפקה, פרסום והצגת תכנים מילוליים (Textual) כגון כתבות, מאמרים ו/או תכנים חזותיים (Visual) ו/או קוליים (Audio) כגון סרטים, סרטונים, תמונות, פודקאסטים, בלוגים, פורומים קהילתיים-אינטרנטיים וכיו"ב (להלן: "תוכן" או "תכנים"). 

 • הפקה, פרסום וביצוע פעילויות שעתידות להתקיים ו/או שהתרחשו, בנוכחות פיזית ו/או בנוכחות ו/או וירטואליות בפלטפורמות האינטרנט והמדיה כגון: הרצאות, פעילות העשרה, השתלמויות, קורסים, סדנאות, קהילות ופורומים, דיונים, פאנל מומחים, סיורים, כנסים, אירועים, תערוכות, ביקורים בחברות וארגונים אחרים וכיו"ב (להלן "פעילות" או "פעילויות"). בכפוף לשיקולי החברה, פעילויות אלו עשויות להיות בחינם ו/או בתשלום ו/או במסגרת תוכנית מנויים וכיו"ב. כמו כן, הפעילויות עשויות להיות מוקלטות, מצולמות, ערוכות ומועלות לאתר החברה וכבר מעצם השתתפותך, נוכחותך, צפייתך בפעילויות אלו הנך מודע לכך ונותן לכך את הסכמתך הבלתי חוזרת. 

 •  פלטפורמות שירות אשר בשלב זה אינן קיימות באתר, ויהיו בעיקרן עבור מנויים. בכפוף לשיקולי החברה, פעילויות אלו עשויות להיות בחינם ו/או בתשלום ו/או במסגרת תוכנית מנויים וכיו"ב תכולת פלטפורמות שירות אלו יפורסמו בעתיד בהתאם להחלטת החברה ובהתאם לקצב גדילתה. (להלן "פלטפורמות שירות")

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, להגדיל, להקטין, לשנות, להוסיף, לבטל, להרחיב, לצמצם את מגוון השירותים שלה ותחומי פעילותה לרבות היקפם ותכולתם של השירותים וכל זאת ללא כל צורך לעדכן על כך.

השימוש וההשתתפות בשירותי החברה

בהסכמתך להשתתף ו/או לצפות בשירותי ובפעילויות החברה, הנך נדרש להתנהג באופן חוקי, הולם, הוגן, מכבד, מכובד, אתי, סבלני וסובלני שאינו מפלא ומקצועי כמו כן, הנך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לדברים הבאים:

 • החברה, רשאית אך לא חייבת, להקליט, לתעד, לערוך, לעצב, לשנות, להעלות לאתר החברה, לפרסם את כלל הפעילויות ובעצם השתתפותך, נוכחותך, התחברותך, צפייתך בהן, הנך מודע לכך שהן עשויות להיות מוקלטות ומועלות לאתר החברה.

 • בפעילויות מקוונת, הנך רשאי להשתתף במצלמה ו/או מיקרופון סגורים.

 • בפעילות בנוכחות פיזית, אשר מוקלטת ואיננה מועברת בשידור חי, הנך רשאי לבקש בכתב ומראש שבעת עריכת הסרט, טרם העלאתו לאתר, נסתיר את פניך ולא נפרסם את פרטיך.

 • בפעילות בנוכחות פיזית, אשר מוקלטת ומועברת בשידור חי, הנך רשאי לבקש בכתב ומראש שלא תצולם. במידה, ומכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה לנהוג כך, לא תוכל להשתתף פיזית ו/או באופן מקוון בפעילות.

 • בכל הפעילויות, מכל סוג שהוא, עליך לקחת בחשבון, כי החברה איננה אחראית לכל צילום ו/או הקלטה שבוצע על-ידי גורם שלישי כלשהו לרבות מי מבין משתתפי הפעילות, מקום הפעילות וכל גורם אחר. כמו כן החברה איננה אחראי להעלאת תכנים אלו ו/או פרסומן ברשתות התקשורת והמדיה לרבות פרסומם.  

 • במקרה של התנהגותך שאינה הולמת, חוקית וכיו"ב החברה רשאית, לחסום, למחוק, להרחיק אותך מהפעילות ללא כל התראה מראש וללא כל יכולת לטענה כלשהי ו/או תביעה מצדך.

 • חלקן של הפעילויות הנן שיווקיות ו/או ממומנות ו/או פרסומיות בין אם באופן גלוי ובין באופן סמוי. החברה תשאף לעדכן על כך, אך היא איננה מחויבת לנהוג כך. יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם יינתנו דוגמאות הכוללות אזכור שמות מוצרים, שירותים, חברות וכיו"ב אך הן ניתנות כדוגמא ואין בהן כל כוונת פרסום או מכירה או שיווק.   

 

השתתפות בשירותי ייעוץ וחניכה ו/או שירותי הדרכה והכשרה תתבצע בהתאם להסכם ו/או הסכמה ו/או הבנה בין הצדדים. כל פרסום באתר החברה של חומרים, נתונים ומידע (מילולי, חזותי, קולי) שנצברו ו/או בוצעו בשירותים אלו יבוצע אך ורק בהסכמתו הכתובה של מקבל השירות המקצועי.

על האתר

בין היתר, אתר החברה כולל ומספק מידע אודות החברה ושירותיה, בעלי תפקידים בחברה, תכנים, פעילויות, פרסומים ופרסומות וכן כל דבר, שהחברה מוצאת לנכון לפרסמו באתר. האתר כולל מידע, שירותים ותכנים בתחומים שונים, הכרוכים במומחיות כזו או אחרת ואשר נועדו לספק מידע כללי והכוונה בלבד. השימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו אינו מהווה תחליף ליעוץ, עצה, חוות דעת מקצועית בתחום הרלבנטי, ככל שנדרש.  האתר, התוכן והשירותים הינם לשימוש המשתמש כמות שהם "AS IS".

אתר האינטרנט של חברה נבנה ופועל בפלטפורמת חברת WIX, אשר במסגרתה מתבצע שימוש גם באפליקציות ופלטפורמות המקושרות לפלטפורמת WIX ובעזרתן מופעלות חלק ממערכות האתר. תנאי השימוש, תנאי הפרטיות, רישום וכיו"ב באפליקציות ופלטפורמות אלו מחייבים אותך בנוסף לאמור בתנאי האתר של החברה.

אתרי החברה ברשתות החברתיות, רשתות עסקיות ופרסומיות ובכל אתר ו/או פלטפורמה אחרת (לרבות פלטפורמות לתקשורת) בה החברה תחליט לפעול ולפרסם, פועלים תחת אתרים ו/או פלטפורמות אלו ובכפוף לתנאי השימוש, תנאי הפרטיות, רישום וכי"ב שלהם. תנאים אלו מחייבים אותך בנוסף לאמור בתנאי האתר של החברה ותנאי פלטפורמת WIX.

רישום לאתר האינטרנט של החברה

בשלב זה, הצפייה בתכנים ובמידע שבאתר האינטרנט של החברה איננו כרוך ברישום ו/או בתשלום דמי מנוי ו/או תשלום דמי הרשמה וכיו"ב. למרות האמור, באתר החברה, קיימת אפשרות וולנטארית לביצוע רישום ללא תשלום ו/או התחייבות כלשהי ואנו נשמח לראותך בין הנרשמים. בתהליך הרשמה זה תתבקש למלא פרטים בשדות אשר חלקם מוגדרים כשדות חובה למילוי וחלקם מוגדרים כשדות רשות למילוי כאשר את האחרונים הנך רשאי שלא למלא. רישומך, יאפשר לנו להיכנס אותך לרשימות התפוצה שלנו וכך תוכל להנות מעדכונים שוטפים אודות החברה, פעילויותיה, שירותיה וכן אודות תכנים המועלים לאתר. אם נרשמת לאתר האינטרנט של החברה, הנך רשאי לבטל את הרישום שלך בכל עת באמצעות פניה אלינו.

 

ככלל, כאשר אתה מתבקש למסור מידע באתר ו/או בדרכי התקשורת עם החברה, אין עליך חובה חוקית למסור אותו. יודגש כי, במילוי פרטיך ו/או מסירתם בכל אמצעי תקשורת עם החברה, הנך מצהיר כי הפרטים שמילאת ו/או מסרת הנם שלך, הנם נכונים ומדויקים ושליחתם נעשתה על פי רצונך האישי, ועל אחריותך האישית בלבד. ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי האתר ולא תוכל להשלים את הרישום ללא מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי האתר. מילוי ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או חלקיים ו/או אי מילוי שדות חובה בטפסי הרישום עלולים למנוע מאיתנו את היכולת לטפל בפנייתך, לחזור אליך, לבצע את רישומך לפעילויות ואירועים שונים שעורכת החברה וכיו"ב.

 

הרישום עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה ו/או בדרכי זיהוי נוספות/אחרות שיוגדרו על ידי החברה. לביטחון המידע, אנא שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

 

כל מהלך רישום ו/או מסירת פרטים, מהווה את הסכמתך לתנאי האתר ולקבלת חומרים פרסומים מסוגים שונים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או ממפרסמים כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם"). דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת לחברה במהלך ההרשמה. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת והחברה תפעל להפסקת שליחת הפרסומות.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות הגדרות גישה אל האתר, תכניו ושירותיו ולהגביל שימוש באזורים, מדורים ושירותים שונים באתר למנויים ו/או נרשמים ו/או רוכשי שירות/תוכן/פעילות בלבד והכל לפי הצורך, נסיבות העניין ובכפוף להחלטתה הבלעדית של החברה.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיר מעת לעת את הפרטים שיש למלא בתהליך הרישום לאתר ו/או את הפרטים שיש למלא בעת רישום כמנוי ו/או לקבלת שירותי החברה. חלק מהפרטים יוגדרו כפרטים שיש חובה למלאם וחלקם יוגדרו כרשות.

 

באתר החברה קיימים אזורי מערכת המיועדים למורשים בלבד וביניהם מנהלי החברה ועובדיה ו/או ספקי שירות התפעלים ו/או מתחזקים את האתר. הגישה לאזורים אלו מתאפשרת בכפוף לצורכי החברה ושיקוליה הבלעדיים של החברה, אישורה והגדרת רמת הרשאות נדרשת.

 

אם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים, אזי הינך מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

 

ככל שמסרת פרטים שאינם מדויקים, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך לאתר, וכן למנוע שימוש בשירותים, וזאת מבלי לגרוע משאר זכויותיה.

רישום לעמודי החברה ברשתות חברתיות ואתרים פרסומיים

החברות ו/או המעקב אחרי החברה ברשתות חברתיות, עסקיות, פרסומיות ואחרות הנה וולונטרית וכפופה להוראות תנאי האתרים והפלטפורמות הללו ובהתאם לתנאי האתר. במצבים בהם קבלה או שלילת החברות ו/או המעקב נתונה בידי החברה, ההחלטה תהיה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

אתרי הרשתות החברתיות, אתרי פרסומיים, אתרי/פלטפורמות תקשורת וכיו"ב, עשויים לחייב ביצוע רישום ו/או תשלום דמי מנוי וכיו"ב כחלק ממדיניות אתרים אלו וכחלק מיכולת השימוש וההפעלה שלהם. יודגש כי לחברה אין כל שליטה ו/או השפעה על תהליך הרישום ו/או מדיניותם של אתרים אלו. החברה, כמו כל משתמש חשופה אך ורק למידע הגלוי אודותיך ולכל מידע שהאתרים הללו מספקים ללקוחותיהם, אם בתשלום ואם בחינם.

בחלק מהרשתות ואתרים אלו ובכפוף למדיניותם ותנאיהם, ניתן לבצע פעולות מעקב (Following) על עמודי החברה, מנהליה ועובדיה הרשומים ברשתות ואתרים אלו. אופציית המעקב תאפשר לך לקבל חיווי ולהיחשף לפוסטים, תכנים, מידע שהחברה, מנהליה ועובדיה מפרסמים ברשתות ואתרים אלו. כמו כן, תוכל לקבל חיווי על תגובות ופוסטים שנכתבו ופורסמו על ידי הגולשים בעמוד החברה.

שינויים באתר

החברה רשאית להפסיק/להשעות את פעילות האתר ו/או את הגישה אליו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. כמו כן, מעת לעת, החברה תבצע שינויים במבנה האתר, המראה שלו, עיצובו ותכניו, תבצע שדרוגים ותיקונים, תבצע שינויים בהיקף וזמינות השירותים והתכנים השונים, תוכניות המנויים, רישום לאתר ו/או למדוריו וכיו"ב והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש ו/או בדיעבד. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שינויים במסמכי האתר

החברה רשאית לשנות מעת לעת את כל אחד ממסמכי האתר. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, לא תפורסם על-כך הודעה . ביצוע שינויים בתנאים או במסמכים המחייבים בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים ו/או למסמך המחייב הרלבנטי. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

הפסקת מתן שירותי החברה באתר

מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה רשאית על פי החלטתה הבלעדית, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. עם הפסקת השירותים, החברה תחליט על דרכי פעולתה באשר להמשך החזקה ו/או מחיקה בלא שמירת גיבוי של כלל התכנים והמידע הכלולים באתר.

מי רשאי להשתמש באתר ו/או להירשם אליו ?

השימוש וההרשמה לאתר ולשירותים באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

 

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים ומי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, רשאים להשתמש באתר בעצמם כל עוד לא מבוצעת על ידם פעולה האסורה על פי דין, ובכפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס קרא את תנאי האתר, הסכים להם ואישר לקטין/חוסה את השימוש והרישום לאתר ובכך פטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי החברה.

הפסקה/השעיית השימוש באתר ו/או הפסקת מעקב אחרי אתרי החברה – ביוזמת החברה

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה ו/או למי מטעמה ועל פי כל דין, החברה רשאית להסיר מידע ו/או למנוע ו/או לחסום ו/או להפסיק ו/או להשעות, לאלתר את שימושך באתר, באופן זמני או קבוע, בחלק מהשירותים או בכולם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו, בכל אחד ויותר מהמקרים הבאים:

 • מקרה בו עולה חשש להפרת הוראות תנאי האתר ו/או כל דין

 • בוצעה פעולה בניגוד לתנאי האתר

 • נעשה  שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי  או בלתי הולם באתר.

 • ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים,

 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של החברה;

 • אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו, כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

 • בוצעה פעולה שמונעת מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;

 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

במקרים אלו, לאחר הרישום לאתר וביצוע התשלום, לא יתאפשר החזר של דמי הרישום בשום אופן, אף במקרה של הסרה ו/או חסימת השימוש באתר כאמור. החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך.

ביטול רישום ו/או פרופיל

בכל עת, הנך רשאי לבטל את הפרופיל שלך באתר האינטרנט של החברה על ידי מסירת הודעה בכתב להחברה באמצעות דף "צור קשר" הנמצא באתר. הביטול יכנס לתוקף בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתך כאמור. יודגש כי ביטול מעקב אחר החברה באתרים חברתיים ואחרים כפופה להגדרות והאפשרויות הקיימות בכל אחד מהאתרים והפלטפורמות ולחברה אין כל שליטה ו/או מעורבות ו/או השפעה על כך.

 

בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות, ללא כל יכולת לכל טענה ו/או תביעה שהיא מצדך, לבטל את הרישום ו/או הפרופיל לך וזאת בין היתר מהשיקולים הבאים: פרופיל אשר לא תבוצע בו כל פעילות במשך שנה קלנדארית אחת ו/או בעת הפרת תנאי האתר ו/או בשל סגירת האתר ו/או החברה, ו/או מכל סיבה אחרת עליה החליטה החברה.

דמי מנוי ותשלומים באתר

בשלב זה אין החברה גובה דמי מנוי ו/או דמי שימוש ו/או דמי רישום וכיו"ב, אך בכוונתה לעשות כן בעתיד. דמי המנוי, רישום וכיו"ב שייגבו בעתיד יאפשרו למנויים ולנרשמים להיחשף ולהשתתף בשירותי החברה בהתאם לסוג והיקף המנוי ו/או השירות אותו יבחרו לרכוש. עם החלת תשלומים כאלו ואחרים, תפרסם החברה את מדיניות הביטול/החזרה שלה.

בשירותי הייעוץ והחניכה, הדרכה וההכשרה, תנאי התשלום, עלויות, מדיניות ביטול, הסדרי תשלום וכיו"ב יוגדרו ויסוכמו מול כל לקוח ולקוח והתשלומים בגין שירותים אלו יבוצעו ישירות לחשבון הבנק של החברה א ו באמצעות סליקה באמצעות חברת האשראי איתה עובדת החברה או בכל דרך שתסוכם בין החברה ללקוח.

רציפות וזמינות שירותים ותכני האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך.

מסיבות אלו ואחרות, איננו יכולים להתחייב כי האתר ושירותיו יהיו זמינים לכם בכל עת.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן השירותים באופן שוטף, זמין, תקין וללא הפרעות אך תיתכנה הפרעות בזמינות האתר ושירותיו, כשלים ותקלות טכניים, עיוותי ושיבוש במידע ובנראות, ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, תקלות צד ג', תקלות אצל ספקי המידע, תקלות אצלך, הפרעות ומיסוכים, אירועי סייבר,  וכיו"ב.  

החברה איננה נושאת באחריות ו/או מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי החברה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות, שגיאות, טעויות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בנכונות המידע ודיוקו אצל החברה או אצל מי מספקיה או מי מלקוחותיה או מכל גורם אחר.

ידוע למשתמש כי עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. החברה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה.

נגישות האתר

אנו בחברה משקיעים מאמצים ומשאבים לחווית גלישה נוחה, נעימה ונגישה באתר ובשירותים המסופקים על-ידינו וזאת בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 והתקנות שהותקנו מכוחו.

אתר האינטרנט של החברה מונגש בהתאם ליכולות ההנגשה הקיימות במערכת בניית האתרים של WIX ואנו נמשיך ונפעל להרחבת הנגישות ככל שיבוצעו פיתוחים במערכת WIX.

אתרי החברה ברשתות החברתיות, באתרים אחרים ובאפלקציות אחרות מונגשים על ידי ובאחריות מערכות אלו ובהתאם להגדרות הנגישות הקיימות בהן. 

 

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות האתר נשמח לקבל ממך הערות, הצעות לשיפור ובקשות ע״י פניה אלינו באמצעי הפניה המפורטים באתר ובמסמך זה של תנאי האתר.

העלאת תכנים לאתר על ידי החברה וצדדים שלישיים מטעם החברה

שירותי החברה מסופקים נכתבים ומועברים הן על ידי החברה ואנשיה והן על ידי צדדים שלישיים כגון: אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, יזמים, חברות, מנויי החברה וכיו"ב. חלק מהשירותים ממומנים ו/או ניתנים כחסות ו/או כפרסום על-ידי הגורם המעביר ו/או נותן החסות ו/או מטעמו. שירותים המסופקים ו/או מועברים על ידי צד שלישי הנם על אחריותם הבלעדית והמלאה. בשום מצב, אין לראות בשירותים המסופקים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים כהמלצה מטעם חברת יואנימוס בע"מ, לרכישה ו/או שימוש בשירותים ו/או במוצרים המוצגים.

המידע המתפרסם באתר על ידי צדדים שלישיים מוגש כשירות למשתמשים בלבד. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותו או דיוקו של המידע. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, דעות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדיים. הנך פוטר בזאת את החברה ואת מעלי המידע והתכנים מכל אחריות לנכונות המידע ולתוכנו.

החברה איננה מהווה צד לעסקה בין משתמשי ו/או בעלי פרופיל באתר, וכן לעסקה שתתבצע בין משתמש ו/או בעל פרופיל לבין מפרסם באתר (בין אם תתבצע בפועל ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

החברה לא תהיה אחראית על התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות המוצעות באתר (חוות דעת גולשים, פורומים, קהילות, וכיו"ב). האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים אלה מוטלת עליך, על כל המשתמע מכך, והאתר ו/או החברה לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא. האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות, אך לא מתחייבים, למחוק תכנים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

העלאת תכנים לאתר על ידך ועל ידי גולשים אחרים בבלוגים, פורומים וערוצי דיון

בשלב זה, באתר האינטרנט של החברה, אין פורומים, בלוגים וערוצי דיון. מאידך אופציה זו קיימת באתרי החברה ברשתות החברתיות הפרסומיות וכיו"ב. מתוקף כך, כל שימוש באופציות אלו כפוף לתנאי הרשתות והאתרים הללו וזאת בנוסף לאמור בתנאי האתר של החברה.

החברה רשאית, אך איננה חייבת, לאפשר לך לתרום ולפרסם מידע ותכנים משלך במסגרת חלק ממדורי האתר, כגון פורומים, בלוגים, במהלך השתתפות בפעילויות החברה הפיזיות ו/או המקוונות. תכנים שכאלה יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המשתמשים באתר, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של החברה. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

החברה מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון תרבותי, פורה ומפרה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה של האתר, רשאית החברה (אך לא חייבת) לבדוק את התכנים הללו, כולם או חלקם או באופן מדגמי לפני פרסומם וזאת כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים, פוגעניים על פניהם, או שאינם הולמים את רוחו של האתר והחוק ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

המידע באתר, בפורומים ובבלוגים מוצג בתום לב כפי שהוא הועלה לאתר על-ידי המשתמשים/גולשים ו/או המפרסמים באתר ואין החברה אחראית לנכונות ו/או מהימנות המידע הנ"ל כמו גם לטיב השירותים ו/או המוצרים המפורסמים באתר.

אין לראות בחברה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

ככלל התכנים הנכתבים ו/או הנאמרים הנם באחריותך ובאחריותו הבלעדית של הגולש המפרסם אותם ושל הצופה בתוכן הנ"ל. יודגש כי החברה אינה מתחייבת לפקח ואינה אחראית על תכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.

החברה איננה טוענת לבעלות בתכנים שאתה טוען ומוסר לפרסום במסגרת האתר, או באמצעותו. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר או מעלה תכנים לפרסום באתר כאמור, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי על פי החוק אתה בעל מלוא הזכויות בהם, וכי למיטב ידיעתך אין בהעלאת תכנים אלה משום עבירה וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש לחברה כמפורט בתנאים אלה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

מובהר בזאת,  כי בהעלאת התכנים לפרסום באתר, אתה מקנה לחברה רישיון-חינם כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לרבות כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אותו תוכן ו/או מדיה, , להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. רישיון זה ניתן לחברה ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

השימוש בפורומים, בלוגים וקבוצות דיון אחרות מתבצע כנגד ביצוע הרשמה. עם רישומך, יופיעו פרטיך בכל הודעה ובכל פרסום שתבצע. פרטים אלו יהיו חשופים לעיני כל משתמש.  בעת טעינת ופרסום תכנים באתר, חלה עליך החובה לפעול בתום לב, להזדהות בפרטיך האמיתיים בלבד ועליו לעדכן את המשתתפים/קוראים על כל ניגוד אינטרסים בפרסומיך. שים לב כי, עליך בלבד חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או הטעינה (Upload) של התכנים, המידע וכיו"ב. טעינה, העלאה ופרסום של תוכן באתר על-ידך מהווה הצהרה והתחייבות מצדך כי לא מדובר בתוכן מזיק ו/או פוגעני ו/או מפר וכי הנך בעל הזכויות בתוכן הנזכר ו/או כי הנך מוסמך להעביר את כל הזכויות בתוכן לחברה וכי לא יהיו לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד שלישי כל טענה ו/או דרישה בעניין כלפי החברה. הנך מתחייב לשאת לבדך במלוא האחריות המשפטית, לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד שנדרש ממי מהם מכל מי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן הנ"ל, וכן להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגדם בגין השימוש שנעשה באותו תוכן.

מובהר בזאת כי כל תוכן ו/או מדיה המועלים לאתר על ידיך ועל ידי כל משתמש אחר ולא על ידי החברה עצמה הינה באחריותך ובאחריות המשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך (כולל נזק שעלול להגרם לצד מעלה התוכן או לצד אחר כלשהו).

החברה איננה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם במסגרת האתר, או באמצעותו, תהיה היענות, ככל והחברה תאפשר לך לפרסם תכנים כאמור. החברה איננה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שתפרסם באתר, או השימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. החברה איננה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, ככל ומתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.

אין להעלות ו/או לפרסם ו/או להפיץ באתר ו/או בפורומים ו/או באמצעות שליחת הודעות באתר מידע פרסומי ו/או תכנים מסחריים מכל סוג שהוא ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת החברה. הזכות לפרסם באתר שמורה להחברה בלבד. החברה רשאית למחוק כל מידע פרסומי שהועלה לאתר ללא הרשאה מפורשת מטעמה.

האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מהעלאת תוכן ו/או מדיה כאמור המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן ו/או מדיה מפר כאמור ככל שיוודע לה דבר ההפרה.

 • בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במסגרת האתר, או לטעון אליו, בין על ידי העלאה ישירה ובין על ידי קישור לתוכן חיצוני לאתר, את התכנים הבאים:,

 • כל תוכן שמפורסם בזהות בדויה ו/או שאינה בזהותו האמיתית והנכונה של הגולש

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף או עלול להטעות לרבות כל תוכן שמכחיש עובדות היסטוריות מדעיות וכיו"ב

 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);

 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

 • כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

 • כל תוכן בעל אופי או תוכן מציק, טורדני, בוטה, מעליב, עוין, מאיים או גס, גס רוח, בלתי הולם, מאיים או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור;

 • כל תוכן, מעשה ומחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה.

 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או ביצוע מעשה אסור על פי דין העלולםי להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח האתר, אופיו או מטרותיו;

 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;

 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

 • להימנע מכתיבה, פרסום, העתקה או הפצה של כל תוכן בלתי חוקי

 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום או נוזקות או פגיעה באבטחת המידע ובהתנהלות התקינה של האתר הכוללים בין היתר נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), "דואר זבל" ו/או "ספאם" (כולל פרסומות למיניהן), וכיו"ב;

 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

 • פרסום לינקים (קישוריות) לאתרים בלתי חוקיים או מפרי זכויות. 

 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי או לחברה.

 • להימנע מכל העלאה או הפצה של תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב.

 • לא להפיץ הודעות שרשרת, דיוור פרסומי, מטרות מסחריות או כל שימוש אחר ללא אישור בכתב מטעם החברה.

 • לא להעלות מידע פרטי האסור בחשיפה ופרסום בפני כלל משתמשי האינטרנט.

למען ביטחונך, נהג בתבונה ונקוט בזהירות הנדרשת בעת מסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. כמו כן, חשוב מאוד שתתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים על ידי משתמשים אחרים במסגרת האתר בפרט והאינטרנט ככלל. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה ולפיכך היא איננה אחראית ולא תהיה אחראית לתוכנם, למהימנותם, חוקיותם, נכונותם, מקורן, טיבן, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת לפרסום, לרבות בכל עת שימצא כי הפרת את תנאי האתר. בנוסף, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך לפרסם ולטעון תכנים נוספים באתר. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה בעניין תוכן שהעלית לאתר ו/או הסרתו ו/או מחיקתו, כולו או חלקו.

למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האתר ועשויים גם להיות מוצגים במסגרת פעילויות נוספות של החברה. החליטה החברה לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו, להוסיף לו כותרות מתאימות וכיו"ב. החברה איננה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי במקרה ותהיה מעוניין לפרסם תגובה או דעה שלילית על מוצר ו/או שירות ו/או עסק כלשהו, הנך רשאי לעשות זאת אך ורק במידה וביצעת באופן אישי עסקה על מוצר זה ו/או עם אותו העסק. חל איסור מוחלט להביעה דעה שלילית על כל אדם באשר הוא. במקרים כאמור, הנך נושא באחריות הבלעדית בגין פרסומם של הדעה ו/או התגובה כאמור וכל ההשלכות הנובעות מכך מוטלות עליך, לרבות אך לא רק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה משפטית שתוגש בעקבות פרסום הדעה ו/או התגובה.

החברה אינה אחראית למידע שתמסור או תחשוף במסגרת הפורומים לכל צד שלישי שאינו מטעמה, ואין לה כל שליטה על השימושים שייעשו בו במקרה כזה.

החברה אינה אחראית לייעוץ או הכוונה מכל סוג שהוא שתקבל בפורומים, בין אם יתקבל מאת נציגים מטעמה ובין אם יתקבל מאת צדדים שלישיים, ואין לה כל וודאות או ידיעה כי ייעוץ או הכוונה כאמור אכן תואמים את נתוניך, מטרותיך או ציפיותיך.

קישורים באתר ואל האתר

ייתכן ובאתר החברה ו/או בפרסומי הגולשים תמצא קישורים (Links) לאתרים, עמודים ותכנים חיצוניים באתרי צד ג'  שאינם שייכים לחברה (להלן: "אתרי צד ג'" או "אתרי צד שלישי"). להלן דוגמאות למספר סוגי הקישורים שאתה עשוי למצוא באתר החברה:

 • קישורים לאתרים חיצוניים אשר נמנים עם אתרי החברה כגון: אתרי החברה ברשתות חברתיות, אתרים בהם החברה פרסמה את עצמה, שירותיה ופעילויותה מיוזמתה.

 • קישורים לאתרים חיצוניים שאינם נמנים עם אתרי החברה והחברה פרסמה אותם מטעמה ובהם פרסומים, כתבות, הודעות על החברה מנהליה, עובדיה, שירותיה ופעילויותיה.

 • קישורים לאתרים חיצוניים שאינם נמנים עם אתרי החברה והחברה פרסמה אותם מטעמה ובהם תכנים, שירותים, פרסומים, פעילויות וכיו"ב אשר עשויים לעורר עניין ו/או להיות רלוונטיים למשתמשי אתר החברה.

 • קשורים שהוזנו ופורסמו באתר החברה על ידי משתמשי האתר ומנוייו. יודגש כי קישורים אלו אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה, והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם.

 • קישורים שהצד השלישי קיבל אישור מטעם החברה להציגם באתרו והנם מפנים אל אתר החברה.

 •  קישורים שהצד השלישי לא קיבל אישור מטעם החברה להציגם באתרו והנם מפנים אל אתר החברה.

 • וכיו"ב.

קישור ו/או הפניה מאתר אחר אל אתר החברה, יתבצע אל העמוד הראשי של אתר החברה ו/או בקישור עמוק אל דפי האתר במלואם וכפי שהם (AS IS) , כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בהם באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בהם באתר.

 • אין לקשר אל האתר ו/או את האתר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים מהסוגים הבאים:

 • כל אתר ותוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף או עלול להטעות לרבות כל תוכן שמכחיש עובדות היסטוריות מדעיות וכיו"ב

 • כל אתר תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);

 • כל אתר ותוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

 • כל אתר ותוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

 • כל אתר ותוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, לאנטישמיות, או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

 • כל אתר ותוכן בעל אופי או תוכן מציק, טורדני, בוטה, מעליב, עוין, מאיים או גס, גס רוח, בלתי הולם, אנטישמי או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור;

 • כל אתר ותוכן בעל אופי פוליטי שאיננו רלוונטי לפעילות החברה ו/או המקדם מועמדים פוליטיים וכיו"ב.

 • כל אתר ותוכן הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה.

 • כל אתר ותוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או ביצוע מעשה אסור על פי דין העלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

 • כל אתר ותוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח האתר, אופיו או מטרותיו;

 • כל אתר ותוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;

 • כל אתר ותוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

 • כל אתר ותוכן שמוגדר בהם שאסור לקשרם.

 • כל אתר המכיל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום או נוזקות או פגיעה באבטחת המידע ובהתנהלות התקינה של האתר הכוללים בין היתר נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals),  יישומים מזיקים  (Malicious Applications), "דואר זבל" ו/או "ספאם" (כולל פרסומות למיניהן), וכיו"ב;

 • אתרים ותכנים בלתי חוקיים או מפרי זכויות. 

 • לא לקשר כל אתר ותוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי או לחברה.

 • כל אתר ותוכן של תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב.

 • כל אתר ותוכן של הודעות שרשרת.

 

אם לא צוין אחרת באתר, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות או אחריות לחומרים והתכנים הנמצאים באתרים אלו. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, אימות, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, תכנים, מוצרים וכל היבט אחר הקשור בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם ו/או למהימנותם ו/או לבטיחותם ו/או להתאמתם ו/או לאמינותם ו/או לעדכניותם ו/או לחוקיותם ו/או לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מאובטח, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. החברה איננה אחראית למדיניות הפרטיות, תקנון, תנאי השימוש, ואבטחת המידע של אתרים אחרים. השימוש באתרים אחרים יהיה כפוף לתנאיהם, נוסף על תנאי אתר זה, וחשוב לעיין בהם בנפרד.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר ו/או יקשרו אליו יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט ו/או ערוץ מדיה פעיל.

החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שאינם ראויים כאמור לעיל, קישורים שנכללו בו בעבר, או להגביל ולהימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה משימוש בקישורים ובתכני הצד השלישי, וכל שימוש שיעשה על ידיך הנו באחריותך המלאה והבלעדית. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, יש להפנות לצד השלישי.

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

יתכן שתמצא שקישורים אלו אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה איננה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואיננה אחראית לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה ו/או מהסתמכות עליהם.

אתה מוזמן ליצור קשר עם החברה ולהסב את תשומת ליבה במקרים הבאים והחברה תשקול את מהלכיה בהקשר עם פנייתך:

 • הקישור אינו תקין ו/או חלו שינויים באתר המקושר.

 • התכנים פוגעניים, בלתי אמינים, שגויים, לא רלוונטיים.

 • אם הנך סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים ו/או רלוונטיים ו/או הולמים וכיו"ב.

 • אם הנך סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות ו/או התוכן המפורסם.

 • כל נושא אחר הקשור לקישורים ולדעתך ראוי להסב את תשומת לב החברה.

תכנים, שירותים, פעילויות, פרסומות בעלי אופי פרסומי ואופי מסחרי, שיווקי

תכנים מסחריים אלו, עשויים להיות גלויים ו/או סמויים

לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית (אך אינה חייבת) לפי החלטתה הבלעדית לבצע פרסומים ולשתול פרסומות באתר ובשירותים אותם היא מספקת. להציב באתר תכנים, שירותים, פרסומות ופעילויות  בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או ממומן ו/או הניתן כחסות, חסויות, פרסומות ופרסומים של צדדים שלישיים פרסום ציוד למכירה/מסירה (ציוד חדש ומשומש), פרסומי משרות וכיו"ב (להלן "תכנים מסחריים").

הפרסומים והפרסומות עשויים להיות גלויים ו/או סמויים וכאלו שהצבתם באתר נעשתה כנגד קבלת תמורה כספית או שלא כנגד קבלת תמורה כספית.

 

בתכנים המועלים באתר ו/או במהלך מתן השירותים ו/או במהלך הפעילויות וכיו"ב ייתכן, שמסיבות שונות, כגון מתן דוגמה וכיו"ב, יצוינו שמות של חברות, מוצרים, שירותים שונים וכיו"ב.  יודגש כי, לא כל ציון שם של מוצר/שירות/ספק וכיו"ב מהווה מהלך שיווקי/פרסום/פרסומת.

 

ייתכן כי במהלך הגלישה לאתר החברה ישתלו פרסומות ופרסומים מטעם דפדפני הגלישה איתם אתה משתמש. יודגש כי, תכנים המועלים בפרסומות אלו, אינם נקבעים על ידי החברה ואינן מושפעים מהחלטות החברה. פרסומות אלו מושפעות מגלישתך באתרים שונים ומעוגיות שנשתלות במחשבך על ידי אתרים שונים אליהם גלשת. 

פרסום תכנים מסחריים במסגרת האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לקבל בחינם ו/או לרכוש את המוצר ו/או השירותים, להגיש מועמדות למשרה וכיו"ב. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אלא אם צוין מפורשות אחרת, החברה איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו או ימסרו באמצעותו.

אין למחוק ו/או לשבש ו/או להפריע ו/או להתנגד לכל מידע מסחרי שיופץ על ידי החברה או מטעמה או בהסכמתה או באישורה.

החברה רשאית לשלוח, והמשתמשים מסכימים לקבל, מעת לעת מידע פרסומי, שיווקי, סקרים וכיו"ב הן באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים והן בדרכים נוספות.

מדיניות פרטיות (מידע שנאסף, עוגיות, שימוש במידע,

החברה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות הנה חלק בלתי נפרד ממסמך זה של תנאי האתר. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות זו. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

מדיניות פרטיות זו מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שנאסוף או שתמסור לנו, עלייך או על אחרים,  באמצעות האתר או באופן אחר, במסגרת השירותים שאנחנו מספקים, בטפסי רישום והצטרפות, פניות אלינו, שיחות טלפון, התכתבויות, ומידע שיגיע אלינו מצדדים שלישיים להם אישרת לספק מידע אודותיך לאחרים וכיו"ב.

החברה לא תחשב כמפרה של ההתחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ו/או בחוק הגנת הפרטיות, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

מידע אישי שנמסר להחברה באמצעות האתר, יישמר בסוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. על פי סעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות החברה, מנהלי ועובדי האתר מחויבים בשמירת סודיות המידע הפרטי אליו נחשפו אגב ביצוע עבודתם. כמו כן, מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר, יועבר לספקי השירות, שגם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין.

מעצם השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו ו/או מילוי פרטיך הנך נותן את הסכמתך אתה נותן את הסכמתך לאיסוף ושימוש במידע כפי שמתואר במסמך זה של תנאי האתר.

אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים ו/או שימושך באשראי וכיו"ב.

מאחר ואתר החברה פועל ומשתמש באפליקציית בניית האתרים WIX, באתרי הרשתות החברתיות, הפרסומיות, אפליקציות תקשורת, מערכות שונות וכיו"ב, אזי מידע אודותך ואודות פעילותיך וכל מידע שתמסור בעת הרישום לאתרים, אפליקציות ומערכות אלו, מנוטר, מתועד ונאסף על ידי גורמים אלו וכפוף למדיניות השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.

מידע ותוכן שאתה מחליט להעלות לאתר ולשתף בו את כל המשתמשים אינו פרטי ואינו סודי ומן הראוי שלא יהיו לך ציפיות לסודיות או לפרטיות בקשר אליו. כל תוכן שאתה מעביר לפרסום עשוי להיות נצפה על-ידי כל המשתמשים בשירות ועל-ידי חברה. מידע שאתה מעלה עשוי להתפרסם ביחד עם מידע אישי אחר. לפיכך עליך לנהוג בזהירות ובהיגיון בריא כאשר אתה מעביר מידע. לכל הפחות, עליך להפגין אותה דרגה של זהירות שבה אתה נוהג כשאתה מפרסם מידע אישי באמצעים אחרים שאינם אינטרנט ושירותים סלולאריים.

אם תבצע רישום לאתר באמצעות רשתות חברתיות ו/או מייל ו/או מנועי חיפוש (כגון גוגל ודומיה), אזי אתה מסכים לשיתוף מידע (לרבות מידע אישי) בין החברה לבין רשתות חברתיות אלה. השימוש של גורמים אלו במידע, שהועמד לרשותם על-ידי החברה, כפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ונעשה בשליטתם. שימוש זה אינו כפוף למסמך תנאי אתר זה ולחברה אין שליטה על הנעשה אצל גורמים אלו.

הנך מעניק לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לחברות אחרות המשתפות פעולה עם החברה, אישור להשתמש במספר הטלפון, דואר אלקטרוני, כתובת, רשתות חברתיות, אפליקציות תקשורת, צ'אטים, פורומים, בלוגים וכיו"ב שמסרת לחברה על מנת לשלוח אליך הודעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ו/או עדכונים ו/או הודעות ו/או תכנים לסוגיהם לרבות תכנים שיווקיים ו/או מענה לפנייתך, הטבות, שליחת מסמכי תשלום ו/או פניות מטעם החברה אליך וכיו"ב ככל שיידרשו.

מעצם שימושך בפורומים, בלוגים וקבוצות דיון למיניהן, הנך מסכים לקבל פניות מגולשים/ומשתמשים.

מי נגיש ו/או ישותף ו/או עשוי להיחשף למידע

מעצם גלישתכם באתר ו/או שימושכם באתר, בתכניו ושירותיו ו/או בשירותי החברה ו/או מעצם מסירת פרטיכם ו/או מכל סיבה אחרת, הנכם מסכימים כי המידע שהועלה על ידכם לאתר ישותף ויהיה נגיש, בין היתר, עם הגורמים הבאים:

 • הנהלת החברה עובדיה ומי מטעמה.

 • נותני שירות תחזוקה ותפעול של האתר , האפליקציות, המערכות שמשמשות את החברה – בכפוף למגבלות השימוש שחלות על החברה עצמה.

 • העברת מידע לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין ו/או בהתאם להרשאתך.

 • החברה עשויה לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש עושה שימוש באפליקציה, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באפליקציה. לגורמי חוק על פי דרישתם החוקית

 • אתר החברה זה פועל גם תחת אתרים אחרים ומשתמש בפלטפורמות ואפליקציות תומכות (רשתות חברתיות, פלטפורמת WIX, אפליקציות, אמצעי תקשורת, אינטרנט וכיו"ב) ו/או להכיל קישורים לאתרים המתופעלים על ידי צד ג', לרבות ספקי תוכן אחרים וכן ספקי שירות מסוימים, כגון אותם ספקים המעבדים את התשלומים מטעמנו. אתרים, פלטפורמות ואפליקציות אלה אינם נמצאים תחת שליטתנו, והנך מסכים ומכיר בכך שאיננו אחראים לאיסוף המידע האישי שלך והשימוש בו במסגרת ביקורך באתרים אלה, אלא אם מצוין אחרת במדיניות פרטיות זו. אנו ממליצים לך להיזהר כשאתה מופנה לאתרי צד ג' מתוך אתר זה, ולעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר שאתה מבקר בו ומשתמש בו.

 • שותפים עסקיים, ספקים של שירותים ומוצרים נלווים, קבלני משנה כגון ספקי שירותים תפעוליים, נותני שירותי הפצת דואר ודיוורים.

 • כפוף להוראות הדין, אנו רשאים להעביר מידע במסגרת תהליך משא ומתן למכירת החברה ובמכירת החברה, במסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לחברתנו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

 • עם ספקי שירות או קבלנים שמבצעים פעולות מסוימות בשמנו ו/או עבורנו, לרבות עיבוד מידע שסיפקת לנו באתר, עיבוד רכישות ועסקאות אחרות באתר דרך ספקי צד ג', הפעלת האתר או חלקים ממנו, אספקה ו/או ניהול פעילויות ושירותים, או בכל קשר לכל היבט אחר של השירותים המוענקים על ידנו.

 • בכוונתנו להמשיך ולשפר את התכנים והאפשרויות המוצעים באתר. מסיבה זו אנו עשויים להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי ולנטר את דפוסי התנועה / גלישה ואת הרגלי השימוש באתר כדי לסייע לנו לשפר את העיצוב והפריסה של האתר ולהעשיר את התכנים והשירותים באתר הרלוונטיים למשתמשי האתר, וכן על מנת להתאים עבורכם תכנים הממוקדים להעדפותיכם.

 • עם משתמשים אחרים באתר, במידה שהנך שולח תגובות, מפרסם פוסטים, תכנים, מידע וכיו"ב בבלוגים בפורומים ובפלטפורמות דיון אחרות.

 • לעמיתיך על מנת לאפשר קשרי עמיתים, קשרים מסחריים וכיו"ב בין חברי הפורומים.

 • לצורך אינטגרציה עם שירותי צד ג'. לדוגמה, סרטונים ותכנים נוספים שיועלו על גבי אתר YouTube או באתרים אחרים שאינם תחת שליטתנו.

מתי אנו אוספים מידע 

אנו אוספים מידע ונתונים בעת שאתם מבצעים את הפעולות הבאות:

 • בעת רישום לאתר, פעילויותיו ושירותיו

 • בעת מילוי סקרים.

 • לאורך גלישתך באתר

 • מפוסטים ומידע שאתה חולק בפורומים ובבלוגים ובדיונים בהם אתה משתתף ופועל.

 • בעת רישומך והשתתפותך בשירותי החברה וכמנויי החברה.

 • כאשר אתה שולח לנו הודעות דוא"ל, מסרונים, הודעות ובעת שאתה משוחח ומתכתב איתנו באמצעי תקשורת לסוגיהם.

 • מידע גלוי אחר אשר זמין (בתשלום או בחינם) ברשתות האינטרנט, ברשתות חברתיות וכיו"ב.

 • בעת שימושך בדפדפנים, אנו עשויים לקבל מידע מגוגל ודומיה אודות תוצאות החיפוש הקשורות בחברה, מנהליה, עובדיה, אזכור שמה, אתריה וכיו"ב.

הסיבות והמטרות לשמן נאסף המידע

אנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו, בין היתר, למטרות המפורטות להלן  : 

 • ליצור איתך קשר כאשר החברה סבורה שהדבר הכרחי.

 • עזרה ו/או תיקון קלקולים ותקלות בין אם על-ידך ובין אן על ידי איש תמיכה של החברה ו/או גורם שלישי הפועל מטעמה.

 • על מנת לסייע לנו לשפר את הצעת הערך של האתר, הן באופן פרטני, והן באופן כולל, ולהפוך את החוויה ליותר מותאמת אישית.

 • לאפשר לחברה לבצע שיפור של הצעת הערך ללקוח, הן באופן כללי והן באופן פרטני תוך התאמת התכנים, השירותים וכיו"ב.

 • לאפשר לחברה לבצע התאמה של היקף השירותים, תוכנית השיווק, המכירה והפיתוח העסקי שלה.

 • לצורך כל דבר ועניין הקשור בפעילות ושירותים המסופקים על ידי החברה לרבות עיבודו, אחסונו, השימוש בו ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של החברה, וכפופים למגבלות השימוש שחלות על החברה עצמה.

 • הקלת תהליך הרישום לאתר, לשירותים והפעילויות על ידי זיהוי של לקוחותינו ואימות זהותם באמצעים שונים, גם בעת התקשרות מרחוק באתר האינטרנט ובאפליקציות. במידע זה יעשה גם שימוש על ידי ספק המערכת לצורך שיפור יכולות בדיקת ההתאמה והזיהוי.

 • למטרות שלשמן סיפקת את המידע במפורש, למשל, למענה על שאלה מסוימת או כדי לאפשר לך גישה לתוכנים ושירותים מסוימים.

 • על מנת לנהל מעקב פרטני וכולל של נוכחות, התקדמות והשלמתו של קורס מקוון, הכשרה וכיו"ב.

 • לניהול תוכניות המנויים כאשר יהיו כאלו.

 • על מנת לנתר ולזהות הפרות של תנאי השירות, כמו גם ניצול לרעה או ניצול אפשרי לרעה של האתר.

 • על מנת לשמור איתך על קשר ולשלוח לך עדכונים על שירותי החברה פעילויותיה, הטבות, ברכות לחגים, ימי הולדת וכיו"ב.

 • על מנת לארכב מידע זה ו/או להשתמש בו בתקשורת עתידית עמך.

 • על מנת לשמר ולשפר את תפקוד האתר, את התוכנה, המערכות והרשת שלנו, ואת אבטחתם.

 • על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

 • ציות לדרישות חוקיות, דרישות בית משפט; היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, היענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש המורה על מסירת פרטי המשתמש, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.

 • בתגובה לזימון לבית דין או לצו בית משפט, או עבור כל תהליך חוקי אחר; על מנת לחקור, או למנוע חקירה, או על מנת לפעול בתגובה לפעילויות בלתי-חוקיות, חשד להונאה, או לאור בעיות אבטחה או בעיות טכניות, או על מנת לאכוף את תנאי האתר שלנו, ככל שיידרש מעבר לכך בדין החל, או על מנת להגן על זכויותינו, רכושנו ובטחוננו או של אחרים.

 • לצורך פעולה במקרה מחלוקת, הליכים משפטיים מכל סוג שהוא, בינך לבין החברה ו/או צדדים שלישיים ו/או בינך לבין גולשים ומשתמשים אחרים.

 • במקרה בו בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם מטעם החברה.

 • במקרה של חשד ו/או ביצוע מעשה בלתי חוקי או פעולה המקדמת/מעודדת מעשה כזה.

 • במקרה של הפרת תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה. 

 • משלוח מידע על המוצרים והשירותים שלנו, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר.

 • מתן מענה לפניות המשתמשים.

 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.

 • ניתוח חוויית המשתמשים, תמחור ו/או שיפור השירותים שלנו ושיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים.

 • ביצוע ופרסום מחקרים, ניתוחים סטטיסטיים, וסקרים - החברה יכולה לעבד, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע שנאסף במערכותיה ובמקורות מידע זמינים אחרים. במקרה כזה, החברה תעביר לצדדים שלישיים, לשימושם, מידע מעיבודים אלה, כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), כדי למנוע אפשרות של זיהוי אדם מסוים באופן סביר.

 • פרסום ושיווק של החברה, ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת").

 • טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא בקבוצת החברה.

 • מידע גלוי באתר החברה כהגדרתו במסמך זה, מידע נגיש וזמין לציבור.

 

איזה מידע אישי אנחנו אוספים?

להלן פירוט המידע שנאסף על ידינו:​

 • באלו מדפי האתר ביקרת, הסדר בו ביקרת בהם, תכנים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מתי ביקרת בהם ובאילו היפר-קישורים ובקרי ממשק אחרים השתמשת, כתובת IP שבאמצעותם ניגשת לאתר ומיקומה הגיאוגרפי, סוג מכשיר הקצה ומערכת ההפעלה המשמשת אותך.

 • מידע שיסופק על ידך ובין היתר, מידע הכלול בתשובותיך לשאלות שנשאלת בטופסי הרישום, לצורך זיהוי ואבטחה, בסקרים וכיו"ב.

 • מידע שיתקבל ממך בערוצי התקשורת השונים עם החברה ובכלל זה באמצעות השימוש בצ'אט (שיחוח), באפליקציות שונות, מהקלטות טלפוניות ומהמידע הניתן להפקה מהם.

 • מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, וכן מידע על פעילותך באתרים אחרים שאנחנו משתפים איתם פעולה או שמוצגות בהם פרסומת שלנו.

 • מידע על המכשיר ומיקומו באמצעותו יצרת קשר עם החברה.

 • מידע פיננסי, אשר מסופק לנו על ידי הבנק, חברת הסליקה, אשראי, אפליקציית דרוג אשראי וכיו"ב, אותו הזנת בעת ביצוע תשלום או מידע שמסרת לנו, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי.

 • מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, מידע זמין ברשתות האינטרנט וברשתות החברתיות, מידע אודות התקשרות קודמת שביצעת עימנו וכיו"ב.

 • מידע הקשור לשירותים שאנו מספקים לך.

מידע אישי על אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר, עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

כאשר אתה מוסר לנו אמצעי התקשרות עמך (דואר, דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד, הודעות מוקלטות, מסרונים, פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים וכיו"ב), אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך באמצעותו דיוור, סקרים ופרסומות בנושאים שונים.

מחיקה מרשימות הדיוור

זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור בהם משתמשת החברה, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת, מלא פרטיך בטופסי צור קשר או צור עימנו קשר בדרכי התקשורת עימנו.

 

גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

זכות עיון במידע ותיקונו

על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין במידע שאנו מחזיקים אודותיך ואף לתקנו. כדי לעשות זאת, עליך להגיש בקשה בכתב באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו. עליך לציין את הפרטים המצוינים בסעיף "צירת קשר " לרבות מספר תעודת הזהות שלך ופרטי זיהוי נוספים שידרשו ממך על מנת לזהות שאתה זה אתה.  אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו.

סקרים

מעת לעת, החברה עורכת סקרים בנושאים שונים וייתכן שנפנה אליך ונבקש מידע במסגרת סקרים אלו. השתתפותך בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי. המידע שיימסר באמצעות הסקרים ישמש למטרת שיפור השירות או שינויו, מעקב אחר שביעות הרצון מהאתר, סקרים לניתוח מידע מקצועי ו/או ניהולי בתחומי התוכן של החברה וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין.

הונאה מקוונת - "פישינג"

ייתכן כי גורמים שונים עשויים לפעול בדרכי מרמה שונות כדי להשיג את פרטי הזדהותך לאתר, פרטי אשראי וכיו"ב ולהשתמש בהם באתר החברה ו/או באתרים אחרים. אם תחשוף פרטים אלו בפני גורמים אלו אזי המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. בין דרכי המרמה ניתן למצוא:

 • פניית גורמים אלו אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של החברה (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, מספרי כרטיס אשראי וכיו"ב)

 • פניה טלפונית/אינטרנטית/מייל וכיו"ב תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב "סיבות בטחון", "שדרוג מערכות" ותירוצים דומים.

 • פניה אליך בהודעת דואר מזויפת המכילה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. לכן, הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.

 

להלן רשימה חלקית של סימנים העשויים לעורר חשד לגבי מהימנות המקרו הפונה אליך:

 • פניות שלא מותאמות לך אישית.

 • פניות שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק.

 • פניות מכתובת מייל/אינטרנט שאינך מכיר.

 • הודעה שבה קישורים ו/או הפניות לאתרים/מיילים אחרים. במקרים רבים, הקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי. במצבים אלו העבר את העכבר מעל הקישור ובדוק היטב את האיות של כתובת האתר/מייל וודא שהשם מדויק, ללא שגיאות כתיב, שהכתובת זהה לחלוטין לכתובת האתר/המייל הרשמי של החברה וכיו"ב.

 • אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מהחברה.

 

בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מהחברה.

שים לב – החברה לא תפנה ללקוחותיה במייל, מסרון, שיחת טלפון וכיו"ב בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם לאתר ו/או לכרטיס האשראי וכיו"ב. לכן אין לענות לבקשה מסוג זה ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא לאף גורם.

אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש נוכלים כדי להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים ציבוריים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת.

אם אתה חושש כי פרטי הזיהוי שלך (ובפרט, סיסמתך) הגיעו לידיים זרות, או כי אדם זר הצליח לקבל גישה למידע אודותיך ששמור אצלנו, פנה אלינו באופן מידי.

השימוש ב"עוגיות"/"קוקיות"/"קוקיז" (Cookies):

האתר מבצע שימוש בעוגיות. קובץ "עוגיות" הנו קובץ המכיל מחרוזת תווים, אשר בעת ביקורך באתר, הקובץ נשלח לכתובת ה-IP  שלך ומוכנס למכשיר הקצה שברשותך (מחשב, טלפון חכם וכיו"ב). העוגיות  משאירות, בדפדפן ובמכשיר הקצה, סימון פנימי ייחודי. העוגיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במכשיר הקצה שברשותך.

בעת כניסה חוזרת לאתר, העוגיות מאפשרות לנו לזהות אותך כמשתמש, באופן מהיר ויעיל יותר, וכך לחסוך ממך, בין היתר, הזדהות מחודשת או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר. כמו כן, העוגיות מסייעות לנו, לתפעל באופן שוטף את האתר, לבצע התאמת תכנים להעדפות המשתמשים, לשם אימות פרטים, לאיסוף ולאפיון נתונים סטטיסטיים שונים אודות הרגלי השימוש באתר, פעולות באתר, פריסה גיאוגרפית, היענות לפעולות דיוור וסקרים, התאמה ומיקוד של פרסומות ותכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים בצורה זו וכיו"ב.

החברה רשאית להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים. אם ברצונך למנוע בעתיד את שמירת העוגיות במכשיר הקצה שלך, עליך להגדיר זאת בהגדרות הדפדפן. כמו כן, תוכל להסיר את עצמך משימוש בשירותי צד ג', על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מהרשתות החברתיות, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם. למרות האמור, יש לשים לב, כי אם הנך מסרב לקבל/לאשר שימוש בעוגיות אזי מספר חלקים של האתר כגון אפשרויות רישום, שירותי החיפוש וכיו"ב עלולים שלא לתפקד כראוי.

 

אתר החברה נעזר בנוסף גם בעוגיות שמקורם בצדדים שלישיים, כגון: WIX (הפלטפורמה עליה נבנה האתר), Google Analytics, רשתות חברתיות (לינקאדין, פייסבוק , YouTube וכיו"ב), רשתות תקשורת (כגון ווצאפ), מערכת הפרסום והמייל של גוגל, וכיו"ב וזאת בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן.

קניין רוחני

להלן פירוט מגבלות השימוש באתר, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת וכל זאת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

 • אלא אם כן נקבע באופן מפורש אחרת, האתר וכל המידע והשירותים המצויים בו לרבות כתובת האתר, שם החברה והלוגו שלה הינם רכושה הבלעדי של החברה והנם מוגנים ע"י זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכויות קנייניות נוספות.

 • בעת שימוש בקניין רוחני של צדדים שלישיים החברה תציין זאת למעט בעבור קניין רוחני המותר לשימוש כל. סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 • הנך רשאי לעשות "שימוש הוגן" באתר ובמידע שבו, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן תוך ציון מקור הציטוט. חל איסור לסלף, לפגום, לשנות ו/או לבצע כל פעולה שיש העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

 • הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים, חינוכיים ואקדמיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות ו/או שיווקיות ו/או בלתי חוקיות בכל דרך שהיא אלא אם צוין במפורש אחרת ו/או באם קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).

 • מותרת שליפת נתונים (Download) היכן שהחברה מאפשרת זאת באופן מסודר ומוגדר וזאת לצורך שימוש אישי של המשתמש בו בלבד.

 • הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה בתוכן האתר ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

 • אלא אם כן, החברה אישרה אחרת ובכתב, חל איסור להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא.

 • חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להעביר לצדדים שלישיים, להציג, לבצע, לשנות, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור נגזרות, למכור/להשכיר פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר של החברה או לקחת חלק בכל האמור

 • אין לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר  (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר;

 • אין לפרסם באתר במזיד מידע מוטעה ומטעה, "פייק ניוז".

 • אסור לפרסם באתר או לבצע שימוש, המהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית;

 • מידע העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת;

 • חל איסור לבצע כל פעולה אשר עלולה להתערב ו/או להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר.

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות וחומרות, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;

 • אסור לטעון מידע הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת המחשב, או הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ו/או לבצע כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

 • חל איסור לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש.

 • חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly) אין לעקוף בשום דרך שהיא אמצעי הגנה הנמצאים באתר.

 

החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים ועושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע המצוי באתר. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין זה. צעדים שיינקטו על-ידי החברה, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

החברה עשויה להפעיל ספקים ו/או לקוחות ו/או גורמים עסקיים שונים לביצוע עבודות תחזוקה, עיצוב, תמיכה, עריכה, הזנת נתונים, הזנת תכנים, בנית האתר, תפעול האתר וכיו"ב. לצורך ביצוע עבודתם, החברה תספק הרשאות גישה ישירה לאתר באופן שיאפשר להם לבצע באופן עצמאי את עבודתם באתר החברה. בהפעלתם, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע. ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר ובין אם שמם מוזכר באתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לחברה במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.

החברה תהיה הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. כבעלים הבלעדיים של מידע זה, החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לחברה תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש ו/או למשתמש ולכל גורם אחר לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.

כל המפר תנאים אלו ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

אבטחת מידע

אתר האינטרנט של החברה מופעל תחת אתר WIX וכפועל יוצא מכך, אתר החברה נהנה מרמת האבטחה המסופקת לו מחברת WIX.

 

אתרי החברה ברשתות החברתיות, האתרים פרסומיים, אפליקציות לתקשורת, התכתבות והעברת מידע, מערכות סליקה, תשלום וכיו"ב, פועלים תחת אתרים אלו וכפועל יוצא מכך, אתרינו זוכים לרמת האבטחה המסופקת מחברות אלו והנם כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ומערכות אלו.

 

החברה החברה משמשת באמצעי אבטחה סבירים נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש, לשמירת פרטיות פרטי המשתמש והגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיה. מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לאתר החברה ו/או לחומרות ו/או תוכנות ו/או למערכות המידע והתקשורת של החברה ו/או של משתמשי האתר. כמו כן אין ביכולתה ו/או בשליטתה של החברה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני שימוש אסור של צדדים שלישיים. כמו כן אין ביכולתה של החברה למנוע לחלוטין את חדירתם של משתמשים ו/או חדירתן ופעולתן של תוכנות זדוניות אשר עשויות להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה, לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של החברה, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לחברה, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים.

אבטחה יעילה תלויה גם בך, בהתנהגותך, בוירוסים במחשבך, גלישתך לאתרים מסוכנים, באמצעי ההגנה בהם אתה משתמש, בהעברת עדכונים על-ידך לגבי שינוי כתובת, כתובת מייל וכיו"ב. הנך מחויב לדווח מידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים הנדרשים.

 

לאור כל זאת, לרשותך הזכות לבחור האם ברצונך להשתמש באתר ו/או למסור את פרטיך באמצעות האתר.

הסרת חומר פוגעני ו/או מפר זכויות

אם הנך סבור כי תכנים שפורסמו באתר ו/או בפורום הינם תכנים פוגעניים / מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה אלינו באופן מידי על-ידי כל אחד מאמצעי התקשורת אלינו וציין את הפרטים הבאים: שם+שם משפחה, תעודת זהות, מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. החברה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף ו/או העברת עדכונים אליך.

אחריות

האמור בסעיף זה הנו בנוסף לכל אחריות והיעדר אחריות המפורטים בסעיפים אחרים במסמך זה של תנאי האתר.

שירותי החברה מסופקים נכתבים ומועברים הן על ידי החברה ואנשיה והן על ידי צדדים שלישיים כגון: אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, יזמים, חברות, מנויי החברה, ספקים וכיו"ב. חלק מהשירותים ממומנים ו/או ניתנים כחסות ו/או כפרסום על-ידי הגורם המעביר ו/או נותן החסות ו/או מטעמו. שירותים המסופקים ו/או מועברים על ידי צד שלישי הנם על אחריותם הבלעדית והמלאה. בשום מצב, אין לראות בשירותים המסופקים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים כהמלצה מטעם החברה, לרכישה ו/או שימוש בשירותים ו/או במוצרים המוצגים.

האתר כולל מידע, שירותים ותכנים בתחומים שונים, הכרוכים במומחיות כזו או אחרת ואשר נועדו לספק מידע כללי והכוונה בלבד ואין לראות בו כייעוץ ו/או המלצה. השימוש באתר , בתכנים, מוצרים ושירותים המתפרסמים בו אינו מהווה תחליף ליעוץ, עצה, חוות דעת מקצועית בתחום הרלבנטי, ככל שנדרש.  האתר, התוכן והשירותים הינם לשימוש המשתמש כמות שהם "AS IS" והחברה אינה נושאת באחריות כלשהי להתאמתם לצורכי המשתמש.

בכל מקום בתנאי האתר בו מפורטת אחריותה של החברה, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה או בשמם.

השימוש באתר, בתכניו, שירותיו וכן השימוש בשירותי החברה וכיו"ב ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי האתר, הנך מצהיר ומוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה וכי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או מכל מין וסוג שהוא, שנגרם כביכול לך ו/או לכל משתמש ו/או כל צד ג' ו/או אדם ו/או גוף אחר ו/או רכוש ו/או תוכנה, חומרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו ו/או מכל סיבה שהיא, שיגרם בין היתר בשל ו/או בקשר ו/או כתוצאה מהסיבות הבאות:

 • שימוש ו/או אי יכולת שימוש ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או ליקויים בהעברת המידע באתר, בתכניו, שירותיו ופעילותיו.

 • טיבם, איכות, מהימנות, רמת דיוקם והתאמתם של נתונים, תכנים, מוצרים, שירותים וכיו"ב לצורכי המשתמש

 • השמטה, שיבוש, פגם, טעות, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים.

 • שימוש באתר, מתן השירותים, הפסקה ו/או ביטול ו/או עיכוב ו/או תקלות ו/או בעיות במתן השירותים וכיו"ב.

 • תקלות בציוד המשתמש או בציוד החברה או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה.

 • התנהגות בלתי חוקית ו/או אתית ו/או מכבדת ו/או מוסרית ו/או מפלה וכיו"ב של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

 • הסתמכותך על מידע, תכנים ושירותים המופיעים באתר ו/או בשירותי החברה ו/או באתר של בעל פרופיל או צד שלישי כלשהו.

 • מכל פעילות ו/או התקשרות עסקית או אחרת, בין אם התבצעה בפועל ובין אם לאו, הקשורה במישרין או בעקיפין לאתר או למוצג בו.

 • תקלות בציוד המשתמש או בציוד החברה או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה.

 • גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

 • כל נזק, לרבות בשל נוזקות, וירוסים, מתקפות סייבר, ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב או לכל רכוש אחר של משתמש (ו/או של צדדים שלישיים הקשורים אליו) שייגרמו בשל גישה ו/או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר ו/או מאתרים חיצוניים אליהם הופנה המשתמש.

 • במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

 • חדירה בלתי מורשית ו/או שליחת מייל, מכתב, מסרון וכיו"ב לכתובת שאיננה נכונה, להעברת מידע לצד ג' עקב חדירה וכיו"ב

 • פעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים שאינם בשליטתה המלאה של החברה.

 • במידה ותפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תנאי האתר, החברה מסירה מעצמה אחריות ואתה תישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.

 • לכל הנאמר ו/או נכתב ו/או המפורסם על ידי מי מהמשתתפים ו/או על ידי מעביר/י הפעילויות ו/או על ידי צדדים שלישיים ו/או כל גורם אחר.

 • שינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

 • נכונותם, דיוקם, אמיתותם של תכנים מסחריים שפורסמו במסגרת האתר. יודגש כי תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, אינם נכתבים, נבדקים, נערכים על ידי החברה. אין בפרסום כאמור משום המלצה של החברה לרכישה ו/או לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים בפרסום כאמור ואין בכך משום המלצה ו/או מתן עדות לאיכות וטיב המוצר/שירות ו/או מהימנות הספק. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה עליך ועל הצדדים השלישיים המפרסמים את התכנים המסחריים הללו.

 • אלא אם צוין מפורשות אחרת, החברה איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו או ימסרו באמצעותו.

 • תכנים הנאמרים, נכתבים, מוקלטים, משודרים על ידי צדדים שלישיים באתר ובפעילויות החברה השונות, הינם באחריותם הבלעדית של מחבריהם ואומריהם והדעות המובעות בהם אינן משקפות בהכרח את עמדות החברה.

 • טיבם ו/או לאיכותם של המוצרים ו/או השירותים ו/או הקישורים שבאתר ו/או קישורים המפנים אל האתר מאתרים אחרים ומהאתר לאתרים אחרים. אם לא צוין אחרת באתר, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות או אחריות לחומרים והתכנים הנמצאים באתרים אלו. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, אימות, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, תכנים, מוצרים וכל היבט אחר הקשור בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם ו/או למהימנותם ו/או לבטיחותם ו/או להתאמתם ו/או לאמינותם ו/או לעדכניותם ו/או לחוקיותם ו/או לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

 • כל הסתמכות שלך על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, שירותים, סרטונים, דעות ועמדות, מידע, תכנים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר, בקישורים וכיו"ב, נעשה על פי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית.

 • ביטוח בפעילויות הפיזיות שעורכת ומקיימת החברה היא איננה אחראית לספק ביטוח כלשהו ו/או אבטחה כלשהי לטובת קיום הפעילות. אם ברצונך להשתתף בפעילויות אלו עליך לשקול את שיקוליך האישיים שלך וכל אדם הבוחר להשתתף בפעילויות עושה זאת על אחריותו האישית והבלעדית, הן מבחינת בטחונו האישי והן מבחינת התכנים אליהם הוא ייחשף.

 

כל האמור לעיל ובמסמך תנאי האתר, יחול, בין אם הם נגרמו במזיד ובין אם נגרמו בשל תקלה ו/או ליקוי כלשהם ובין אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות. פטור מאחריות יחול גם לגבי כל חברה קשורה, נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעמם ו/או בשמם.

שיפוי

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שמפורטים בתנאי האתר, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.  בנוסף לסעדים המגיעים על-פי כל דין, הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת איזה מהשירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן רווח שייגרמו להם, מכל מין וסוג אם באופן ישיר ואם באופן עקיף, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות ולרבות עקב פשרה עם כל צד שלישי (אם תהיה) בין כותלי בית המשפט/בית הדין ו/או מחוצה להם, עקב הפרת תנאי האתר ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש ו/או מפרסום במסגרת האתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש שעשית באתר, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. 

דיון וסמכות שיפוט

על השימוש באתר, על כלל רבדיו, דפי האינטרנט שלו ותנאיו, ובכל הקשור עם האתר וליחסים שבין האתר ו/או החברה לבין המשתמש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין שלה, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

המחאת זכויות

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

החברה רשאית להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט.

דרכי תקשורת

אתה מוזמן ליצור איתנו קשר בכל נושא הקשור באתר, בתוכנו ובנגישותו, לתוכן פוגעני או המפר זכויות ולכל הקשור בשירותי החברה ופעילויותיה, וכיו"ב. החברה תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי, אך החברה איננה מתחייבת למועד גמר הטיפול. יודגש כי הפניית הפניה לצדדים שלישיים תחשב כטיפול מלא ומקיף בפניה. כדי שנוכל לטפל בפנייתך אנא הקפד למלא את הפרטים הבאים:

 • שם + משפחה

 • מספר טלפון נייד/נייח.

 • כתובת מייל

 • כתובת לשליחת דואר

 • נושא הפניה

 • בנושאי נגישות ובעיות אחרות באתר, אנא הוסף את המיידע הבא: תיאור הבעיה, קישור לעמוד בו קיימת הבעיה, תיאור הפעולה שניסית לבצע, סוג הדפדפן (אקספלורר, כרום וכו') בו גלשת וגרסתו, סוג מערכת ההפעלה ( WIN 10, WIN XP  וכו), סוג הטכנולוגיה המסייעת וכיו"ב

 • פירוט הפניה תוך הדגשת נושאים אשר עשויים לעזור לנו לטפל בפנייתך.

 • ככל שנדרש, אנא צרף מסמכים רלוונטיים לפנייתך

 •  

דרכי התקשורת איתנו:

 • באמצעות טופס צור קשר  המופיע באתר החברה

 • בדואר אלקטרוני: info@uanimos.com .

 • בטלפון או במסרון או בהודעת WhatsApp למספר: 054-8883378 

         מענה יינתן בשעות הפעילות בלבד בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00.

 • בדואר בכתובת: חיפה, חרוב 7 מיקוד 3432611. 

תאריך עדכון אחרון למסמכי האתר

עודכן לאחרונה: 07/09/2021

bottom of page