top of page
background-2402133.png

מקור השם יואנימוס  UANiMOS 

השם "יואנימוס" מבטא
את הרעיון המרכזי שהחברה מובילה לחדשנות ויצירתיות. 
אנו מאמינים, שחדשנות ויצירתיות מהווים את
המנוע למנהיגות חזקה ומשפיעה
בניהול העסקי, התפעולי וב"שירות התפעולי הרב-תחומי"

שם החברה נגזר מהאותיות הראשיות של המילים במשפט הבא:


 Ultra  Advanced  &  Newest  Innovations   in
Multidisciplinary  Operational  Services
 

 
החידושים העדכניים והמתקדמים ביותר
בתחומי ה"שירות התפעולי הרב תחומי".

bottom of page