top of page
יואנימוס בעמ - מודל המנהיגות - מנהיגות חדשנות והתחדשות כדרך חיים.png

מודל המנהיגות

"מודל המנהיגות" שפותח בחברתנו, כולל 16 אלמנטים מנהיגותיים. האלמנטים הללו אינם מתייחסים אך ורק למנהיגותו של המנהל או העובד כמקובל במודלים אחרים. במודל המנהיגות שלנו אנו כוללים אלמנטים ממגוון רחב של היבטים עסקיים, פיננסיים, תפעוליים, מקצועיים, שירותיים, ארגוניים, טכנולוגיים וכיו"ב. המודל מתייחס לחברה, ארגון, מנהל ועובד כיישות המחויבת למנהיגות המייצרת ערך מוסף.  

אנו מאמינים שחוסן מנהיגותי על כל רבדיו ימצבו את החברות, הארגונים, המנהלים והעובדים כאוטוריטה ניהולית, מקצועית אפקטיבית ופרואקטיבית.

מודל המנהיגות, בונה את כישורי המנהלים והעובדים לדבר את שפת המנהלים הבכירים. שימוש נכון ומדויק במושגים ניהוליים, פיננסיים, עסקיים, מסחריים, שיווקיים ומקצועיים. לדבר את השפה משמעו לאפשר תקשורת טובה יותר בין כלל הגורמים בארגון ומחוצה לו ובכך תטויב התמיכה בחברה, בארגון, בעובדיו, בהגשמת החזון והשגת המטרות.

lion-5828328.png
crown-6054798.png
bottom of page