top of page
background-2402133.png

ההצלחות שלנו

"ההשפעות העכשוויות והעתידיות על השירות התפעולי וכיצד עלינו להיערך אליהן"

המהפכה התעשייתית, התחממות גלובאלית, צריכה מוגברת, קורונה, האצה טכנולוגית ודיגטלית, מחסור בצ'יפים, המשבר בשרשרת האספקה, עליות מחירים, מחסור בעובדים, איזון עבודה-בית, החזרת תעשיות "הבייתה" (inshore), רגולציה מיושנת ועוד ועוד ועוד. זוהי רק רשימה חלקית למצבים, אירועים, שינויים, חסמים ומגבלות אותם אנו חווים כיום ונמשיך לחוות בשנים הבאות.

את כל המצבים, האירועים, השינויים והחסמים הללו, ועוד רבים אחרים, סקרנו ובחנו בסדנא. ניתחנו את השפעתם מרחיקת הלכת על השירותים התפעוליים* העכשוויים והעתידיים. בסדנא הצגנו טכנולוגיות חדשניות, מקרים ודוגמאות. כל משתתף צויד ברעיונות, כלים ניהוליים, מקצועיים, מעשיים וחדשניים לניהול תחומי השירות התפעולי בחברתם/ארגונם והתאמתם לעידן הבא.

* השירות התפעולי כולל: (1) לוגיסטיקה, (2) הנדסה-אחזקה-תחזוקה, (3) שירות אתרי ושירות לרווחת העובד/לקוח ("משק"),
                                             (4) נדל"ן ונכסים (5) רכש ומכירה, (6) בטיחות-גהות-איכות הסביבה וקיימות, (7) שירותים טכנולוגיים (IT).

העברת סדנא מקצועית במסגרת הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה

"ההשפעות העכשוויות והעתידיות על השירות התפעולי וכיצד עלינו להיערך אליהן"

העברת סדנא מקצועית במסגרת הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה  "ההשפעות העכשוויות והעתידיות על השירות התפעולי וכיצד עלינו להיערך אליהן"
bottom of page